SKOŃCZYLIŚMY DWIE TURY ANKIETOWANIA!Badamy kondycję psychiczną osób na wydziałach architektury.


Zawód na A to projekt badawczy, którego tematem jest kondycja psychiczna osób studiujących oraz wykładających architekturę na polskich uczelniach. Z pomocą zespołu badawczego, złożonego ze specjalistów i specjalistek w dziedzinie socjologii i psychologii (Maciej Frąckowiak, Joanna Beck, Max Bielecki, Agata Ludwiczak, Anna Pruszyńska) zostanie przygotowane badanie, a następnie sporządzony raport. Będzie on zawierał analizy zebranych danych, a także wnioski i rekomendacje, które mogą posłużyć w podejmowaniu decyzji i wprowadzaniu pozytywnych zmian na wydziałach architektury w Polsce.

Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Akademickie WAPW, z pomocą Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziałowej Rady Samorządu, Koła Naukowego Rysunku i Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego. Jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.


Główne cele i sposoby realizacji projektu


  • rzetelna diagnoza obecnej kondycji psychicznej w środowisku akademickim architektury
  • otwarcie dyskusji o ww. temacie, m.in. poprzez publikację raportu oraz organizację dyskusji i spotkań wykładowych ze specjalistami z zagranicy
  • profilaktyka i wspieranie studentów oraz wykładowców w kryzysie, poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnej w kanałach społecznościowych


BĄDŹ NA BIEŻĄCO
PAŹDZIERNIK

2023

16-31.10
pierwsze ankietowanie

LISTOPAD

2023

13.11
15.11
23.11
fokus internetowy
fokus na WAPW
wykład i dyskusja #1

GRUDZIEŃ

2023

14.12
premiera pierwszej części raportu połączona z dyskusją

LUTY

2024

luty
drugie ankietowanie

MAJ

2024

maj
premiera pełnej wersji raportu połączona z dyskusjąZESPÓŁ BADAWCZY